Deelnemen

Deelnemen = actief zijn op de markt

Als ondernemer heeft het u al vast wel bemerkt; De huidige 50-plusser is actief en een uitermate belangrijke doelgroep. Het gemiddelde inkomen van de 50-plussers is tot 50 procent hoger dan dat van de jongere consumenten. De conclusie is dan ook overduidelijk, ze krijgen meer vrije tijd en hebben goed op de centjes gelet. Over het algemeen gezonde mensen die tijd hebben om van het leven te genieten.

Invloed hebben op shopgedrag

Belangrijk is dat u met uw bedrijfspresentatie invloed kunt uitoefenen op het shopgedrag van inwoners. Haal ze in uw bedrijf en verlies ze niet aan internetshopping. Lokale ondernemers moeten daarom immers doorlopend contact blijven zoeken met de klant. De 50-Plus Beurs geeft u daarvoor de unieke gelegenheid. Als ondernemer voelt u het vast al wel, het is ‘de’ gelegenheid om naast naamsbekendheid, nieuwe contacten te leggen en concreet zaken te doen.

Media

De 50 Plus Beurs richt zich op consumenten uit de gehele omgeving en is gratis toegankelijk. Door het inzetten van actieve en gerichte campagnes via dag- en weekbladen, raamaffiches, sociale media, internet en partnerwebsites worden 50-plussers geïnformeerd over de 50-Plus Beurs.

Hoe u mee kunt doen

Met behulp van een tafel opstelling geven wij u de gelegenheid om deel te nemen aan de 50 Plus Beurs. Vanwege de jaarlijks stijgende kosten vragen wij per 2019 een kleine bijdrage in de onkosten. Het gaat om een bedrag van slechts 10 euro per deelnemer met maximaal twee tafels. Voor degene met een eigen of grotere standruimtes bereken wij 20 euro. Al met al een bedrag welke dus goed is te overzien.
De vermelding op deze website is overigens nog steeds gratis en het gehele jaar zichtbaar voor de buitenwereld. Uw logo en/of tekst wordt geplaatst nadat wij dit van u hebben ontvangen als deelnemer van de 50 Plus Beurs.

Gebruik van meerdere tafels en/of grotere ruimte voor bv eigen standbouw behoort uitsluitend tot de mogelijkheid na vooraf overleg. Wilt u de 50 Plus Beurs sponseren met recht op exclusieve branche deelname, doe ons dan een mailtje zodat wij u kunnen informeren. Presentatie en/of demonstratie is vrij en mag u zelf invullen zolang de algemene voorwaarden niet worden overschreden e.e.a. ter beoordeling van de organisatie. In geval van twijfel is voortijdig overleg wenselijk.

Toewijzing voor deelname gebeurd in volgorde van binnenkomst. Wij willen een oververtegenwoordiging per branche vermijden en hanteren een maximum aantal aanbieders per branche. Meldt u zich nu direct aan via de contact pagina of stuur ons een mail: info@50-plusbeurs.nl.

Alle aansprakelijkheid ten aanzien van (vermeende) rechten zijn enkel ter beoordeling van de 50 Plus Beurs organisatie. Afspraken zijn eerst na schriftelijk/email bevestiging geldig, echter de organisatie kan hierin nimmer aansprakelijk worden gesteld. Bezoekers aantallen, waarde vermindering van het tentoongestelde, gedemonstreerde en/of iedere andere vorm van inkomensderving vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.